Medicinsk Laser

Cell - vävnad - organ  organ - vävnad - cell

Allt i kroppen består av celler, faktiskt ca 200 olika celltyper och det är dom som får kroppen att fungera i grunden. Det lasern gör är att läka på just cellnivå. 

Man kan gå in väldigt djupt på vad som händer i kroppen när man använder laser. Det folk oftast förstår hur man menar är när man pratar om citronsyracykeln/ämnesomsättningen och proteinsyntesen. Det är nämligen denna process lasern påskyndar, hjälper processen att gå fortare. 

Lättast förklarat är att till en skada skickar kroppen ca 100 byggarbetare för att fixa det som behöver fixas. Medans lasern gör att det skickas ca 500 byggarbetare istället.

Laser ger överföring av energi med hjälp av elektromagnetiska vågor (ljus) med frekvens, våglängd, utbredning och polarisation.

Den utgör ett så kallat Koherens monokromatisk, som gör att strålningen blir koncentrerad till en rak stråle. Något att jämföra med är t.ex. Biolighten som inte har detta, därför blir det över ett större område och inte i närheten av längden i strålen. Alltså hur långt strålen går ner i huden. 

Man säger att Laser är "riskfritt" men det finns vissa saker som man måste ha koll på.

- Området kan bli överstimulerat och biverkningen blir då som träningsvärk.

- Blir du sjuk efter behandling bror det oftast på att det fanns virus i musklerna som frigjordes vid laser eller massage.

- Bruna pigment/tatueringar tar upp strålningen bättre, där av att ibland får man ha lägre styrka och köra en längre behandling.

- Ljuskänslighet, testa först på ett mindre område och se vad som händer.

Behandla ej

 - Ögon

 - Cancer (cancerpatient måste få okej från läkare, dock aldrig på det område personen har cancern)

 - Gravida

 - Organtransplantationer

 - Kortison efter en vecka går det att börja behandla på området som har fått kortison 

Risk Patienter

  • Hjärtpatienter

  • Epileptiker

  • Bakterieinfektioner

Mediciner

 - Normalt inga problem men!

 - Hjärtmedicin

 - Antibiotika som ger ljuskänslighet

 - Immunsupprimerande mediciner 

Behandlings perioder

Akuta skador

Inom 12 timmar, 3 dagar i rad, 2-3gr/vecka.

Kroniska skador =

2-3 dgar/gr i veckan, upp till 6 veckor.

Laser är kumulativt det vill säga effekten av behandlingen förstärks succesivt med antal behandlingar. 

(Vänta 2-3 veckor vad händer?)

Det är 96 timmars karenstid innan tävling