Mental träning / Coachning

Coachning handlar om att du själv ska komma till insikt med vad du behöver göra för att till exempel nå dina mål. 

Det görs genom en form av vägledning från mig till dig med frågor och tips. 

Det är alltså du som kommer att stå i fokus utan att du märker så mycket av det, du kommer få fundera och vända lite ut och in på dig själv för att bli tvungen att komma fram till det där som ibland är lite jobbigt att faktiskt inse. 

Faktiskt är det oftast det som är orsaken till varför du inte själv kommer till insikt med vad du behöver göra. För att det ligger något jobbigt svar som är orsaken till varför det inte händer något. Varför du inte kommer vidare och det har stannat upp.